Ο Σωματούλης

Σχεδιάζουμε με χαρτοταινία το περίγραμμα του σώματος μιας συμμαθήτριάς μας για να φτιάξουμε τον Σωματούλη. Έπειτα παίρνουμε τις κιμωλίες μας και τον χρωματίζουμε. Κεφάλι, χέρια, πόδια και κορμός γίνονται πολύχρωμα στο λεπτό.

Παιδικός Σταθμός 3