Μικρές μπαλαρίνες

Λαιμός ψηλός! 

Χαμόγελο λαμπερό! 

Τι είμαστε; Μπαλαρίνες!

Όμιλος Μπαλέτου Νηπιαγωγείου