Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του σχολείου μας!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, επισκεφθήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του σχολείου μας. Παρατηρήσαμε τα έντομα, τα ζώα, τα πετρώματα, τα όστρακα, τα φυτά και πολλά άλλα. Ακόμη, συζητήσαμε για τους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούμε στις επισκέψεις μας σε μουσεία.

Προνήπια 1 και 2