«Μαθαίνοντας για τη βροχή»

Γιατί βρέχει; Από που έρχεται η βροχή; Ποιος γεμίζει τα σύννεφα; Τι είναι η αστραπή;
Στα Προνήπια γνωρίσαμε το φαινόμενο της βροχής και μάθαμε για τον κύκλο του νερού.
Προνήπια 1&2