Τα Προνήπια γιορτάζουν τις Διεθνείς Λασαλιανές Ημέρες Ειρήνης

Ειρήνη... τι σημαίνει αυτή η λέξη; Για να κατανοήσουμε τη σημασία της, εργαστήκαμε συγκριτικά και παράλληλα, θίγοντας πότε το θέμα της ειρήνης και πότε του πολέμου. Φτιάξαμε ομαδικές, αλλά και ατομικές εργασίες. Γνωρίσαμε τις δυο λέξεις μέσα από τις τέχνες, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των ζώων, της φύσης και τέλος, τις παρατηρήσαμε σε σχέση με τον εαυτό μας.
Προνήπια 1 & 2