Χρόνια πολλά Jean-Baptiste de La Salle!

Γνωρίσαμε την ιστορία του ιδρυτή του σχολείου μας, αλλά και όλων των σχολείων που ανήκουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό «La Salle». Πώς ίδρυσε το πρώτο σχολείο; Ποιοι ήταν δάσκαλοι εκεί; Γιατί ανακηρύχθηκε Άγιος; Ακόμη, βρήκαμε τη γενέτειρα του, τη Reims, στον ευρωπαϊκό χάρτη και συγκρίναμε τις αποστάσεις από την Ελλάδα, αλλά και την πρωτεύουσα της Γαλλιάς, το Παρίσι. Στη συνέχεια, γνωρίσαμε τη μορφή και τα χαρακτηριστικά της «Pop Art» και προσεγγίσαμε, μέσω αυτής, το πρόσωπο του ιδρυτή μας, καθώς στις 15 Μαΐου είναι η γιορτή του! Χρόνια μας πολλά, λοιπόν!
Προνήπια 1 & 2