Διαγωνισμός «Bravo Schools» - Ψηφίζω το Νηπιαγωγείο «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Το Βιωματικό Σχολείο, το εκπαιδευτικό τμήμα του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού QualityNet Foundation, δραστηριοποιείται από το 1997, με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των υπεύθυνων πολιτών του αύριο. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στη δημιουργία ορθών προτύπων συμπεριφοράς και στην τελική διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο, o Οργανισμός αυτός επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ως ένας αναγνωρισμένος πυλώνας δραστηριοποίησης της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη-μέλη του Ο.Η.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμφώνησαν στην «Agenda 2030», ακολουθούμενη από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι 17 Στόχοι αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας, οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης. Αποτελούν ένα νέο, μεγαλόπνοο σχέδιο δράσης το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας τις βάσεις για την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η πρωτοβουλία του πανελλήνιου διαγωνισμού «Bravo Schools» στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας, που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.biomatiko.gr/.

Τη σχολική χρονιά 2017-2018, το Νηπιαγωγείο του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης έλαβε μέρος σε αυτή την προσπάθεια, βραβεύτηκε και βρέθηκε ανάμεσα στις τρεις καλύτερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, από 202 σχολεία και 545 συμμετοχές πανελληνίως.

Φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά, το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στον διαγωνισμό με το ετήσιο εκπαιδευτικό project των Προνηπίων, με θέμα το νόμισμα. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, κατατέθηκαν αναλυτικά τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν. Έπειτα, πέρασαν από επιτροπή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έργων και, τώρα, βρισκόμαστε στην τελική φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην ανάδειξη των καλύτερων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Σε αυτή τη φάση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει την καλύτερη, κατά τη γνώμη του, συμμετοχή. Μπορείτε να υποστηρίξετε τη συμμετοχή του σχολείου μας, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019.
https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/nhpiagwgeio-kolegioy-delasal-8essalonikhs.166.html
 Με εκτίμηση
 Από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου
 και του Παιδικού Σταθμού