Το 8

Μαθαίνουμε τον αριθμό 8, σχεδιάζοντας ένα χταπόδι στο πάτωμα της τάξης μας. Κάθε πλοκάμι του αντιστοιχεί και σε έναν αριθμό. Τα παιδιά γνωρίζουν τον αριθμό οχτώ και προσπαθούν να τον αντιστοιχίσουν με οχτώ αντικείμενα. Έπειτα, κρατάμε μπροστά μας ένα χαρτί, το οποίο έχει σχεδιασμένο επάνω τον κύριο Οχτώ. «Ντύνουμε» περιμετρικά το οχτώ τοποθετώντας αρχικά κόλλα και έπειτα, πολύχρωμο μαλλί πλεξίματος.
Παιδικός Σταθμός 1