Τα Προνήπια μαθαίνουν για το δάσος!

Μετά την καθιερωμένη μας συζήτηση για το φθινόπωρο, επισκεφτήκαμε το άλσος «ΔΕΛΑΣΑΛ», γνωρίζοντας, έτσι, τα βασικά χαρακτηριστικά του δάσους. Ακόμη, μαζέψαμε διάφορους «θησαυρούς», όπως βελανίδια, φθινοπωρινά φύλλα και κουκουνάρες, τους παρατηρήσαμε, διαβάσαμε ιστορίες και τέλος, εντοπίσαμε και ενώσαμε τις δυο συλλαβές της λέξης «ΔΑΣΟΣ».
Προνήπια 1 & 2