Μπορώ να αναγνωρίσω την Πέμπτη από την Παρασκευή.

Όταν τα παιδιά βρέθηκαν στο δίλημμα, ποια καρτέλα γράφει Πέμπτη και ποια Παρασκευή, καθώς και οι δύο ξεκινούν από Π, αποφασίσαμε να  δουλέψουμε ως εξής: Δημιουργήσαμε καρτέλες  με τις φωνούλες Π,Α,Ε. Τα παιδιά παίζοντας με αυτές ,καλούνταν να σχηματίσουν τους συνδυασμούς-συλλαβές ΠΕ, ΠΑ, έχοντας ως προϋπόθεση, την τήρηση της απαιτούμενης σειράς κάθε φορά (π.χ. Π,Ε και όχι το αντίθετο).
Νήπια 1