Τα συναισθήματα

Γνωρίζουμε τα συναισθήματα και παίζουμε μαζί τους. Ποιο συναίσθημα θα μας τύχει ρίχνοντας το ζάρι; Θα καταφέρουμε να το δείξουμε με τις εκφράσεις του προσώπου μας;
Παιδικός Σταθμός 3