Μαθαίνουμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια

Μετατρέψαμε την τάξη μας σε δρόμο της πόλης μας. Βάλαμε σήματα, διαβάσεις και φανάρια και χωριστήκαμε σε ομάδες οδηγών, πεζών και τροχονόμων. Έτσι, μάθαμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια, γνωρίζοντας τον κύριο ΚΟΚ!
Προνήπια 1 & 2