Ταξίδι στη χώρα του 2

Τα αστεράκια μπαίνουν στο κάστρο των αριθμών. Εκεί υπάρχουν δέκα πόρτες. Σήμερα είναι η μέρα να ανοίξουν τη δεύτερη πόρτα και να εισέλθουν στη μαγική χώρα του 2. Εκεί όλα είναι δύο. Δύο σπίτια, δύο δρόμοι, δύο σκυλάκια, δύο γατάκια. Έτσι, τα αστεράκια μεταμορφώνονται σε ζευγάρια όμοιων ζώων και χορεύουν. Μόλις σταματήσει η μουσική, δύο - δύο, σε ζευγαράκια πατάνε πάνω στο σχεδιασμένο «2» που υπάρχει στο πάτωμα και φωνάζουν δυνατά: «Δύο»!
Παιδικός Σταθμός 2