Ανακαλύπτοντας τη σκιά

Τι είναι σκιά; Πώς δημιουργείται; Γιατί μας ακολουθεί και πώς μεταβάλλεται; Τα Προνήπια του Le Petit La Salle ανακαλύπτουν και διασκεδάζουν, παίζοντας με τη σκιά τους.
Προνήπια 1 & 2