Μαθαίνουμε για το φαινόμενο της τήξης και της πήξης

Με αφορμή την εποχή αλλά και την πρωινή πάχνη, που σκέπαζε την αυλή του Νηπιαγωγείου μας τις τελευταίες μέρες, προσεγγίσαμε το φαινόμενο της τήξης και τις πήξης των σωμάτων.
Μέσα από πειράματα καθημερινής εφαρμογής, προβληματιστήκαμε, υποθέσαμε, δοκιμάσαμε, παρατηρήσαμε και τελικά συμπεράναμε... Ότι με την «τήξη» λιώνει, με την «πήξη» αμέσως παγώνει!
Προνήπια 1 & 2