Αϊ - Βασίλη, έχεις γράμμα

Γρήγορα, βιαστείτε, δεν έχουμε καιρό
δώρο να ζητήσουμε με το γράμμα μας αυτό.
Σκεφτείτε όμως πρώτα, πολύ καλά,
φέτος ήμασταν όλοι καλά παιδιά;
Μα, φυσικά! Γι’ αυτό, λοιπόν, μη χάνουμε καιρό.
Μολύβι και χαρτί πιάστε στο λεπτό.
Παιχνίδια πολλά για όλα τα παιδιά.
Αϊ-Βασίλη, σε περιμένουμε όλοι με χαρά!

Νήπια 2