Τακτοποιώ την αστεροτάξη μου

Ο Μπλετρίχης ήρθε στην αστεροτάξη και την έκανε άνω – κάτω. Έριξε και μπέρδεψε όλα τα παιχνίδια, τα μολύβια και τις καρέκλες. Η Πίπη Φακιδομύτη εξήγησε στον Μπλετρίχη πώς και γιατί τακτοποιούμε τα παιχνίδια. Τα αστεράκια ακούσαν με προσοχή όλες τις οδηγίες και βοήθησαν όλα μαζί, ώστε το κάθε παιχνίδι να βρει το κουτί του.

004010

011013

Παιδικός Σταθμός 1