Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου μας

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες
Η προσχολική εκπαίδευση είναι μια βαθμίδα που τα τελευταία χρόνια αναγνωρίσθηκε ως η σημαντικότερη στην συναισθηματική, νοητική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Σε καμία περίπτωση το Νηπιαγωγείο δεν παρέχει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Δεν είναι άλλωστε αυτός ο στόχος του. Αντιθέτως, τρεις είναι οι στόχοι του Νηπιαγωγείου σήμερα:
  • «Συνύπαρξη». Δηλαδή κοινωνικοποίηση, μαθαίνω να λειτουργώ μέσα σε μια ομάδα με κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Προετοιμάζουμε δηλαδή το παιδί να μπει στον κόσμο του σχολείου, της ζωής και της κοινωνίας, όπως αυτή είναι σήμερα. Μια μεγάλη επιστήμων της Παιδαγωγικής, η Decroly, είχε πει: «Το σχολείο προετοιμάζει το παιδί για την ζωή με την ζωή.».
  • «Μαθαίνω να σκέφτομαι». Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με προβλήματα και μαθαίνουν να αναζητάνε μόνα τους την λύση. Ένα λαϊκό ρητό της Κίνας λέει: «Μην δίνεις στο παιδί σου το ψάρι για να φάει. Δίδαξέ το να ψαρεύει».
  • «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων». Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι άλλο είναι οι ικανότητες και άλλο οι δεξιότητες. Ικανότητες είναι αυτό που κουβαλάμε όλοι μέσα μας από την γέννησή μας. Δεξιότητες είναι αυτό που αποκτούμε εμπειρικά από την ζωή μας. Και ένας από τους στόχους του σύγχρονου νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
  • Όλα αυτά τα επιτυγχάνουμε μέσω της «Διαθεματικότητας», η οποία είναι μία εντελώς καινούρια έννοια στα εκπαιδευτικά δρώμενα και η οποία χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη, απ’ ότι φαίνεται, επιτυχία. Με λίγα και απλά λόγια, αν και το θέμα είναι επιστημονικά αρκετά πιο περίπλοκο, διαθεματικότητα σημαίνει ότι με αφετηρία ένα θέμα διδάσκω ένα ή περισσότερα μαθήματα – επιστήμες.
    Κάτι άλλο που θα πρέπει να τονίσουμε για το Νηπιαγωγείο είναι ότι σε αντίθεση με το δημοτικό, η διδακτέα ύλη είναι πιο ευέλικτη, γνωστή και ως ευέλικτη ζώνη. Γι αυτό και δύο ή τρία τμήματα νηπιαγωγείου μπορούν να αναπτύξουν τελείως διαφορετικό πρόγραμμα, με τα ίδια όμως αποτελέσματα:
  • συνύπαρξη
  • τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων
Το νηπιαγωγείο δεν μπορεί να έχει κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα και διδακτέα ύλη. Διότι πολύ περισσότερο από το δημοτικό λειτουργεί καθαρά διαθεματικά, χωρίς βιβλία, και ο εκπαιδευτικός καθορίζει το μάθημα στην τάξη του, με την έμπνευση του μαθήματος να πηγάζει από τα δικά του παιδιά.
Η κάθε τάξη, η κάθε ομάδα έχει διαφορετική δυναμική και διαφορετικές ανάγκες. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντιληφθεί τις ανάγκες της δικής του τάξης και να δουλέψει πάνω σ’ αυτές. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση των μαθητών μας ως μονάδες, διότι τα προσωπικά τους βιώματα μπορούν να γίνουν μαθήματα.
Με βάση τα παραπάνω εμείς, στο Le Petit La Salle, προσπαθούμε όχι μόνο να δώσουμε στα παιδιά την δυνατότητα να περάσουν όμορφες και αξέχαστες στιγμές, αλλά και να παράγουμε ουσιαστικό έργο για την σωστή ψυχοσυναισθηματική, νοητική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μας.