Γράφουμε το όνομά μας

Παίξαμε με τις καρτέλες που έγραφαν τα ονόματα των παιδιών της τάξης μας. Το κάθε παιδί εντόπισε την καρτέλα που έγραφε το όνομά του και έπειτα προσπάθησε να το γράψει χρησιμοποιώντας την καρτέλα του ονόματός του ως πίνακα αναφοράς.

γράφουμε το όνομά μας (1)γράφουμε το όνομά μας (2)

γράφουμε το όνομά μας (3)γράφουμε το όνομά μας (4)

Προνήπια 1 & 2