Τα 3 αστερο-γουρουνάκια

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι τόσο παλιά όσο πιστεύουμε όλοι, ζούσαν τρία γουρουνάκια, μέσα σε τρία σπιτάκια. Τρία κρεβατάκια είχαν, τρία τραπέζια, μα και τρεις κατσαρόλες. Τα σπιτάκια τους στο δάσος, με πολύ κόπο, έχτισαν, μα μόλις ήρθε ο λύκος… τρέξτε όλοι πριν σας πιάσει!

050

Παιδικός Σταθμός 2