Συνθέσεις με σχήματα. Βασικές μαθηματικές ιδέες.

Τα παιδιά κλήθηκαν να παίξουν Tangrams, δηλαδή, να αναγνωρίσουν γεωμετρικά χρήματα και να τα χρησιμοποιήσουν για να συνθέσουν εικόνες. Έχοντας στη διάθεσή τους ξύλινα σχήματα σε ποικιλία ποσότητας και μεγεθών πραγματοποίησαν δικές τους συνθέσεις αξιοποιώντας τη φαντασία τους.

tangrams (1)tangrams (2)

Νήπια 1