Τα Μαθηματικά του 0

Παίζουμε γιατί θέλουμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τον αριθμό 0 και να κατανοήσουμε την ποσοτική του αξία.

μαθηματικά

Νήπια 1