Γραμμές, γραμμές, γραμμές

Μετακινούμαι στο χώρο για να αναγνωρίσω και να διακρίνω τις ευθείες από τις καμπύλες γραμμές, τις τεθλασμένες και αυτές που είναι ζιγκ-ζαγκ.

γραμμές,-γραμμές,-γραμμές-(3)γραμμές,-γραμμές,-γραμμές

Νήπια 1