Συναισθήματα

Εκφράζουμε τα συναισθήματά μας,
τη χαρά, τη λύπη, το φόβο, το θυμό.
Μπορείς να καταλάβεις τι αισθάνομαι εδώ;

συναισθήματα-(1)συναισθήματα-(2)

Παιδικός Σταθμός