Μαθηματικά… νέα

μαθηματικά-...-νέα-(2)Οι μικροί κύριοι και κυρίες, στα πλαίσια των μαθηματικών, διαβάζουν προσεκτικά την εφημερίδα τους με σκοπό να εντοπίσουν του αριθμούς 1 και 2, να τους κόψουν προσεκτικά και να τους κολλήσουν στο φύλλο εργασίας τους.

μαθηματικά-...-νέα-(3)μαθηματικά-...-νέα

Νήπια 1