Μαθηματικό … παιχνίδι: «μέσα, έξω»

«Ελάτε να κάνουμε έναν κύκλο…». Τρέχουμε έξω από τον κύκλο και μόλις σταματήσει η μουσική μπαίνουμε γρήγορα μέσα στον κύκλο. Προσοχή να μη χάσετε!

μαθηματικό-παιχνίδι-_-μέσα,-έξω-(2) μαθηματικό-παιχνίδι-_-μέσα,-έξω

Νήπια 1