Καλή Σχολική Χρονιά!

 Εκ μέρους των Frères, της Διεύθυνσης του Κολεγίου,

των Διευθυντών όλων των βαθμίδων,

του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού σάς ευχόμαστε

καλή σχολική χρονιά, με υγεία και δημιουργικότητα.