"Παίζοντας με την Τήξη και την Πήξη"

Η προσμονή για το χιόνι μάς ξύπνησε το ενδιαφέρον για τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης. Κάναμε πείραμα χρησιμοποιώντας νερό και την κατάψυξη του σχολείου κι έπειτα καταγράψαμε τις καταστάσεις της ύλης που παρατηρήσαμε. Παίξαμε με τις λέξεις "ΤΗΞΗ" και "ΠΗΞΗ", μετρήσαμε τις συλλαβές τους, τα γράμματά τους και τις συγκρίναμε.

Προνήπια 1 και 2