Τα αντίθετα

Πάνω-κάτω τα εμπόδια περνώ, πάνω στο κεφάλι ένα μαλακό τουβλάκι ισορροπώ, ανεβαίνω – κατεβαίνω και τα αντίθετα μαθαίνω. Τα Μελισσάκια ολοκληρώνουν μια διαδρομή εμποδίων, που εξασκεί την ισορροπία, την αδρή κινητικότητα και τον συντονισμό.
Παιδικός Σταθμός 3