Το όνομά μου στο χαρτί

Τα Προνήπια μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να γράφουν τα ονόματά τους, μέσα από παιχνίδια και διασκεδαστικές δραστηριότητες!
Προνήπια 1 & 2