Παίζουμε Στατιστική;

Τα παιδιά γράφουν το όνομά τους στον πίνακα, προκειμένου να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας με τα Μαθηματικά, και πιο συγκεκριμένα με τη Στατιστική. Τα παιδιά προτρέπονται να αναζητήσουν το αρχικό γράμμα (τη φωνούλα) κάθε ονόματος και να το καταγράψουν, με κεφαλαία και πεζά σε χαρτί του μέτρου. Στη συνέχεια, καλούνται να μετρήσουν πόσα ονόματα ξεκινούν με το ίδιο φώνημα και να συμπληρώσουν τον κατάλληλο αριθμό (π.χ. Α α 4).
Νήπια 1