Τα φρούτα του καλοκαιριού.

Ρίχνουμε το ζάρι και στεκόμαστε στο αντίστοιχο φρούτο ή λαχανικό που θα μας δείξει!
Παιδικός Σταθμός 3