Αγαπητέ μου Αϊ-Βασίλη...

Τα Προνήπια έγραψαν το γράμμα τους στον Αϊ-Βασίλη για να ζητήσουν το δωράκι που επιθυμούν για τα Χριστούγεννα. Βάλαμε το γράμμα μας σε φάκελο, γράψαμε το όνομά μας και ήταν έτοιμο για να ταχυδρομηθεί. Καλά Χριστούγεννα σε όλους!
Προνήπια 1 & 2