Τα ζώα της θάλασσας

Το πάτωμα της τάξης μας μετατράπηκε σε ένα βυθό με κοχύλια. Παίρνουμε το μεγεθυντικό μας φακό στο χέρι, τα πιάνουμε, τα επεξεργαζόμαστε και τα μελετάμε. Πόσο διαφορετικά είναι το ένα με το άλλο!
Παιδικός Σταθμός 3