Μουσικές του κόσμου

Ένα καταπληκτικό μουσικό ταξίδι ξεκινάμε και κάνουμε τον γύρω του κόσμου σε μια ώρα! Με οδηγό τον ρυθμό των μουσικών οργάνων και την κίνηση, γνωρίσαμε τους διαφορετικούς ήχους και τα ακούσματα της κάθε χώρας!
Παιδικός Σταθμός 3