Οι λιβελούλες

Τα μελισσάκια πήραν σφουγγάρια και τα βούτηξαν σε χρώμα. Με αυτά, έβαψαν άσπρα χαρτόνια και έφτιαξαν λιβελούλες. Στην συνέχεια, δραματοποίησαν τη ζωή της λιβελούλας στη λίμνη.

οι λιβελούλες (1)οι λιβελούλες (2)

οι λιβελούλες (3)οι λιβελούλες (4)

Παιδικός Σταθμός 3