Εκπαιδευτικό βίντεο για τη χρήση των εργαλείων γονικού ελέγχου

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση FSM (Εθελοντικός Οργανισμός Αυτορρύθμισης των Παρόχων Υπηρεσιών Πολυμέσων), που εδρεύει στο Βερολίνο, δημιούργησε ένα πρωτότυπο animation βίντεο για τη χρήση των εργαλείων γονικού ελέγχου, με στόχο να ενημερώσει όλους όσους ασχολούνται με την ασφάλεια των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και κυρίως τους γονείς, για τον τρόπο που λειτουργούν τα φίλτρα γονικής προστασίας στη Γερμανία.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα και ενημερώνει για τους τρόπους προστασίας των ανηλίκων από ακατάλληλο για την ηλικία τους ή επιβλαβές περιεχόμενο, μέσα από τη χρήση τεσσάρων λειτουργιών των φίλτρων: 1) την αυτοματοποιημένη λειτουργία αναγνώρισης ηλικιακής καταλληλότητας ενός ιστοχώρου βάσει τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει ο πάροχος, 2) την καταχώρηση σε "μαύρη λίστα" όσων δικτυακών τόπων δε φέρουν σήμανση ηλικιακής καταλληλότητας ή περιέχουν πορνογραφικό υλικό / βία, 3) τις "λευκές λίστες" που αποτελούνται από ιστοχώρους ασφαλείς και κατάλληλους για παιδιά και εφήβους και των οποίων η ενεργοποίηση επιτρέπει στα παιδιά να έχουν πρόσβαση μόνο σε αυτούς τους επιλεγμένους ιστοχώρους και 4) τα "έξυπνα" φίλτρα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ανάλυσης περιεχομένου και εικόνας στους διάφορους ιστοχώρους προκειμένου να καθορίσουν αν το περιεχόμενο τους είναι κατάλληλο ή όχι.

πηγή: http://www.saferinternet.gr