Καλό Καλοκαίρι !!!

002

Έργο μαθήτριας του Νηπιαγωγείου μας.