Δημιουργούμε με τα σχήματα

Στις πρόβες μας, για την καλοκαιρινή γιορτή, δουλεύουμε συχνά με το σχήμα του κύκλου. Αυτό μας δίνει το έναυσμα να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στο τετράγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, αφού για τον κύκλο και το τρίγωνο έχουμε ήδη μιλήσει. Αφού συζητήσουμε για τα χαρακτηριστικά τους, τις διαφορές και ομοιότητες, περνάμε στο παιχνίδι. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και δημιουργούν κατασκευές με τα ξύλινα σχήματα, π.χ. σπίτι με δύο τρίγωνα κι ένα τετράγωνο. Κλείνουν τη δραστηριότητα παρουσιάζοντας τη δουλειά τους στις άλλες ομάδες.

δημιουργούμε με τα σχήματα (1)δημιουργούμε με τα σχήματα (2)

Νήπια 1