Γράφω το όνομά μου

Σχηματίσαμε ένα σπίτι από χρωματιστές καρτέλες, στις οποίες έχουμε γράψει τα ονόματα των παιδιών. Το κάθε παιδί εντοπίζει την καρτέλα με το όνομά του και στη συνέχεια, με τη βοήθεια αυτής της καρτέλας, γράφει το όνομά του σε χαρτί Α4 και το στολίζει μ’ όμορφες ζωγραφιές.

γράφω το όνομά μου (1)γράφω το όνομά μου (2)

γράφω το όνομά μου (3)γράφω το όνομά μου (4)

γράφω το όνομά μου (5)

Προνήπια 2