Μετρώ και ζωγραφίζω

Τα παιδιά, παίζοντας με παιχνίδια της τάξης, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τον αριθμό 2 και να τον συνδέουν με τις αντίστοιχες ποσότητες. Π.χ. γράφω τον αριθμό 2 και ζωγραφίζω 2 σπιτάκια.

μετρώ και ζωγραφίζω (1)μετρώ και ζωγραφίζω (2)

Νήπια 1