8 όπως … χταπόδι

Μπάλα παίζουν τα χταπόδια

και με τα 8 τους πόδια!!!

και επίσκεψη αν έρθουν,

θα μας μάθουν στο λεπτό

να μετράμε ως το 8!!!

8 όπως χταπόδι (1)8 όπως χταπόδι (2)

Παιδικός Σταθμός