«Η παρέα της Φραντζέλας και τα βιολογικά προϊόντα»

Η παρέα του Νηπιαγωγείου Le Petit La Salle
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Η παρέα της Φραντζέλας και τα βιολογικά προϊόντα».

Την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010, τα προνήπια και τα νήπια είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα βιολογικά προϊόντα, μέσα από το παιχνίδι και τη λογοτεχνία.

Η κυρία Αγγελική Παπαδοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου «Η παρέα της Φραντζέλας», παρουσίασε στα παιδιά τη διασκεδαστική ιστορία της Φραντζέλας και στη συνέχεια τα παιδιά συνεργάστηκαν παίζοντας τον κρυμμένο θησαυρό στα δωμάτια του Πολυχώρου Villarte.

Τέλος, νήπια και προνήπια ζωγράφισαν το αγαπημένο τους φρούτο ή λαχανικό κι έβαλαν τη σφραγίδα με το σήμα των βιολογικών προϊόντων.

Φραντζέλα-015 Φραντζέλα-018 Φραντζέλα-019 Φραντζέλα-025