Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο

Συνδυάζοντας το παιχνίδι με τα αναπτυξιακά προγράμματα του Νηπιαγωγείου, η επίτευξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών και στόχων γίνεται αυθόρμητα και ομαλά.

Μέσα – Έξω – Πάνω – Κάτω
Τα νήπια παίζοντας γίνονται, προοδευτικά, ικανά να ελέγχουν το χώρο και να προσανατολίζονται σ’ αυτόν. Μαθαίνουν, δηλαδή, να αντιλαμβάνονται τη θέση των αντικειμένων και του εαυτού τους στο χώρο.

Ν1-κάτω-πάνω-(2) Ν1-μέσα-έξω-(2)

Ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις.

ομαδοποιήσεις

Προσέγγιση της έννοιας του αριθμού 3.

μαθηματικά-3

 Νήπια 1