Όταν τα παιδιά ζωγραφίζουν για την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου…

010 Η κατάκτηση της γλώσσας αποτελεί κυρίαρχη προϋπόθεση για τη προσέγγιση της μάθησης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων που συνδέονται μ’ αυτήν. Γι’ αυτό κι εμείς στο Νηπιαγωγείο Le Petit La Salle δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη γλώσσα καθώς στηρίζει κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 

 

01 011

009