«Ναι, μπορούμε!»: ναι στην κατανάλωση φρούτων στα σχολεία

fruitveg2 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποστηρίζουν με σθένος το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, κατά τη διάρκεια διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ήταν στο επίκεντρο σημαντικής διάσκεψης που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη στις Βρυξέλλες, η οποία ολοκληρώθηκε με συγκεκριμένες συστάσεις για τους τρόπους χορήγησης φρούτων και λαχανικών στα ευρωπαϊκά σχολεία από την αρχή του σχολικού έτους 2009/2010.

«Η διάσκεψη είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς τόσους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για την αποτελεσματική λειτουργία του σχεδίου αυτού», δήλωσε η Επίτροπος για τη γεωργία, κυρία Mariann Fischer-Boel. Συμπλήρωσε λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί 90 εκατομμύρια ευρώ για το σχέδιο αυτό στα οποία θα προστεθούν κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 300 ενδιαφερόμενοι φορείς, γεωργοί, έμποροι οπωροκηπευτικών, υπεύθυνοι βιομηχανίας τροφίμων, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διάσκεψη τόνισε την ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία για την εκπόνηση ειδικώς προσαρμοσμένων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες αλλά πληρούν και τις βασικές απαιτήσεις σε θέματα ευθύνης όταν χρησιμοποιούνται κρατικά κεφάλαια. Στόχος είναι να αποφεύγεται η γραφειοκρατία αλλά παράλληλα να επιτρέπεται ο έλεγχος των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή θα βασιστεί στα πορίσματα της διάσκεψης για να καταρτίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τις οποίες οι συμμετέχοντες εξέφρασαν πολλές συστάσεις όσον αφορά τα πρότυπα, τις κατευθύνσεις και τους δείκτες. Εξετάζεται επίσης η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ενέργειας, έτσι ώστε τα σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων να βελτιώνονται διαρκώς, και η υποβολή έκθεσης μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας του σχεδίου.

Επιπλέον, προτάθηκε η σύσταση δύο ομάδων εμπειρογνωμόνων. Η πρώτη θα περιλαμβάνει ερευνητές στον τομέα της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης και η δεύτερη θα παρέχει πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή, θα προβαίνει σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα επικουρεί στον σχεδιασμό και την επικαιροποίηση διαδικτυακής πύλης που θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών.

Άλλα στοιχεία

088b Η Επιτροπή έχει δεσμεύσει 90 εκατ. ευρώ για τη διανομή φρούτων και λαχανικών σε ευρωπαϊκά σχολεία με βάση την αρχή της συγχρηματοδότησης που θα ανεβάσει το συνολικό ποσό των διαθέσιμων πόρων σε 157 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη καλούνται να συμπεριλάβουν κεφάλαια από τη βιομηχανία, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να γίνει ένα ισχυρό μέσο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και να αντισταθμίσει τις συνέπειες της χαμηλής και ολοένα μειούμενης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, που είναι η εκδήλωση καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή