Ωράριο Λειτουργίας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
από 7:00 έως 9:00 π.μ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
από 9:00 έως 13:15 μ.μ.

ΖΩΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (CLUBS)
από 13:20 έως 14:20 μ.μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
από 14:20 έως 16:30 μ.μ.